For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader, 1,5 time

Tilvalg. Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader, 1,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,1.800,00  DKK
Uddannelsesplan for Førstehjælp ved skader på
bevægeapparatet inkl. hovedskader:
Varighed: 1,5 time (90 minutter)
Samlet Kompetencemål:
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved
hovedskader.
Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller
behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.
Det centrale indhold på uddannelsen:
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
- Knoglebrud
- Ledskred
- Forstuvninger
- Brud på hofte og/eller bækken
Førstehjælp ved hovedskader
- Hjernerystelse
- Åbent og lukket kraniebrud
- Blødning mellem hjerne og kranie
Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse
af symptomer og træning af færdigheder
Samlet tid 90 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos
deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et
samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to
eller flere uddannelser.
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, som et
selvstændigt kursus, skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og
afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved skader på
bevægeapparatet inkl.
hovedskader
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader 3 af 10
Særlige bemærkninger:
For at opnå DFR’s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence, skal deltageren
inden for de sidste 24 måneder have gennemført mindst en af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved
ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved skader på
bevægeapparatet inkl.
hovedskader
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader 4 af 10
Kvalitetskrav til Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
inkl. hovedskader:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og modtaget særlig information om
at kurset skal gennemføres praktisk.
U/V materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af
egen organisation.
Pr. 2 deltagere: 2 stk. elastikbind i passende længde og bredde, 1 stk.
trekantet tørklæde, 1 stk. steril forbinding og 2 stk. tæpper.
Deltagermateriale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.
DFR anbefaler, at bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens
hoved- og delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds
retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af teori.
Når teori anvendes, skal den lægge direkte op til førstehjælpsfaglige
handlinger. Se kompetencemål i uddannelsesplanen.
Tid Uddannelsens varighed er altid på i alt 90 minutter. Undervejs kan der
indlægges korte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse
mm.), dog max én pause pr. time.
Det er ikke tilladt at afvikle uddannelsen på kortere tid.
Deltager antal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registret DFR instruktør.
Bevisudstedelse Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv
og deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette
vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i tilvalgsuddannelsen:
- Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1,5
timer)
Varenr.: TV7
Tema fra Bewise