For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Førstehjælp ved sygdomme, 1,5 time

Tilvalg. Førstehjælp ved sygdomme, 1,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,1.800,00  DKK
Tilvalgsuddannelse Førstehjælp ved sygdomme:
Tid for afholdelse:
Varighed: 1,5 timer (90 minutter)
Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med
sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende
sygdomssituationer
Det centrale indhold på uddannelsen:
Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
- blodprop/blødning i hjernen
- sukkersyge
- krampe/epilepsi
- feberkrampe
Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
- astma,
- kronisk bronkitis, KOL,
- falsk strubehoste
- alvorlig allergisk reaktion
Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
- blodprop i hjertet/hjertekrampe
- sygdomme med akutte smerter i maveregionen
- lettere besvimelse og dehydrering
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning
Samlet tidsanvendelse 90 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på
relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos
deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et
samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to
eller flere uddannelser.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved sygdomme
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved sygdomme | 3 af 17
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved sygdomme, som et selvstændigt kursus,
skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er
beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne
uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller
”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført
en DFR Basisuddannelse.
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved sygdomme
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved sygdomme | 4 af 17
Kvalitetskrav til Førstehjælp ved sygdomme:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig
information om at uddannelsen skal gennemføres praktisk.
U/V materiel
Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller
leveres af egen organisation.
Deltagermateriale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.
DFR anbefaler, at bogen/hæftet er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold
til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte
uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk
Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af
førstehjælpsbøger.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum
af teori. Når teori anvendes, skal den lægge direkte op til
førstehjælpsfaglige handlinger. Se kompetencemål i
uddannelsesplanen.
Tid Uddannelsens varighed er altid på i alt 90 minutter. Undervejs kan
der indlægges korte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste
emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.
Det er ikke tilladt at afholde uddannelsen på kortere tid.
Deltagerantal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret DFRførstehjælpsinstruktør.
Bevisudstedelse Der udstedes et DFR bevis, såfremt deltageren har været aktiv og
deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene.
Dette vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i tilvalgsuddannelsen:
- Førstehjælp ved sygdomme (1,5 timer)
Varenr.: TV6
Tema fra Bewise