For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger, 0,5 time

Tilvalg. Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger, 0,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,600,00  DKK
Uddannelsesplan for Førstehjælp ved kemiske påvirkninger:
Varighed: 0,5 time (30 minutter)
Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med
forgiftninger og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen.
Det centrale indhold på uddannelsen:
- Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
- Giftlinjen og brug af denne
- Førstehjælp til forgiftede personer
- Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse
- Praksisnære scenarier og øvelser
Samlet tidsanvendelse 30 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et
samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to
eller flere uddannelser.
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved kemiske påvirkninger, som et selvstændigt
kursus, skal det afvikles på 60 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning
som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne
uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller
”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført
en DFR Basisuddannelse.
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved kemiske
påvirkninger
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved kemiske påvirkninger | 3 af 8
Kvalitetskrav til Førstehjælp ved kemiske påvirkninger:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig
information om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.
U/V materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller
leveres af egen organisation.
Deltagermateriale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR
anbefaler, at bogen/hæftet efterfølgende er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i
forhold til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således
omfatte uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det
udleverede materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk
Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af
førstehjælpsbøger.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform, og minimum
af teori. Når teori anvendes, skal det understøtte direkte til
førstehjælpsfaglige handlinger. Se kompetencemål i beskrivelse.
Tid Uddannelsen har en varighed af i alt 30 minutter.
Deltager antal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registret DFR instruktør.
Bevisudstedelse Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har
været aktiv og deltagende i alle timerne samt kan håndtere
kompetencemålene. Dette vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i:
- Førstehjælp ved kemiske påvirkninger (0,5 time)
Varenr.: TV4
Tema fra Bewise