For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Førstehjælp ved småskader, 1,5 time

Tilvalg. Førstehjælp ved småskader, 1,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,1.800,00  DKK
Uddannelsesplan for Førstehjælp ved småskader:
Varighed: 1,5 timer (90 minutter)
Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader,
herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark,
fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger
og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger.
Det centrale indhold på uddannelsen:
- Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
- Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
- Førstehjælp ved tandskader
- Førstehjælp ved næseblod
- Førstehjælpe ved mindre forbrændinger og ætsninger
- Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og
hudafskrabninger
- Evaluering og bevisudlevering
Samlet tidsanvendelse 90 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af øvelser på gulv, deltagerrefleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal afvikles
på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitte.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et
samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to
eller flere uddannelser.
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved småskader, som et selvstændigt kursus,
skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er
beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne
uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller
”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført
en DFR Basisuddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved småskader
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved småskader | 3 af 10
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved småskader
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved småskader | 4 af 10
Kvalitetskrav til Førstehjælp ved småskader:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og have særlig information om
at kurset skal gennemføres praktisk.
U/V materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres
af egen organisation.
Førstehjælpstaske med forbindinger.
Deltager materiale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til
det enkelte førstehjælpsmoduls uddannelsesplan og uddannelsens
enkelte lektioners målbeskrivelse.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk
Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af
teori. Når teori anvendes, skal den lægge direkte op til
førstehjælpsfaglige handlinger. Se kompetencemål i uddannelsesplanen.
Tid Uddannelsens varighed er altid på i alt 90 minutter. Undervejs kan der
indlægges korte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste
emne/øvelse mm.), dog max én pause pr. time.
Det er ikke tilladt at afvikle uddannelsen på kortere tid.
Deltagerantal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registret DFR instruktør.
Bevisudstedelse Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været
aktiv og deltagende i alle timerne samt kan håndtere
kompetencemålene. Dette vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i tilvalgsuddannelsen:
- Førstehjælp ved småskader (1,5 timer)
Varenr.: TV2
Tema fra Bewise