For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Førstehjælp ved blødninger, 1,5 time

Tilvalg. Førstehjælp ved blødninger, 1,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,1.800,00  DKK
Uddannelsesplan for ”Førstehjælp ved blødninger”:
Varighed: 1,5 timer (90 minutter)
Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og
større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens omfang. Derudover kan
deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af
blødninger.
Det centrale indhold på uddannelsen
- Førstehjælp ved større blødninger
- Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
- Førstehjælp ved indre blødninger
- Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
- Evaluering og bevisudlevering
Samlet tidsanvendelse 90 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med en
basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til
en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af to eller flere uddannelser.
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp ved blødninger, som et selvstændigt kursus,
skal det afvikles på 120 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de
er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller Funktionsuddannelseskompetence, skal denne
uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller
”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført
en DFR Basisuddannelse.
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp ved blødninger
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp ved blødninger | 3 af 10
Kvalitetskrav til ”Førstehjælp ved blødninger”:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig
information om, at uddannelsen skal gennemføres praktisk.
U/V materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller
leveres af egen organisation.
1 stk. fast forbinding pr. deltager, 1 stk. trekantstørklæde pr. 2
deltagere, 1 stk. alm. tæppe pr. 4 deltagere.
Deltagermateriale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. DFR
anbefaler, at bogen/hæftet efterfølgende er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold
til den gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte
uddannelsens hoved- og delkompetencebeskrivelser. Det
udleverede materiale skal være udarbejdet ifølge Dansk
Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af
førstehjælpsbøger.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform, og minimum
af teori. Når teori anvendes, skal den lægge direkte op til
førstehjælpsfaglige handlinger. Se kompetencemål i beskrivelse.
Tid Uddannelsen har en varighed af i alt 90 minutter. Undervejs kan
der indlægges korte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste
emne/øvelse mm.), dog maksimalt én pause pr. time.
Det er ikke tilladt at afvikle uddannelsen på kortere tid.
Deltagerantal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registret DFR instruktør.
Bevisudstedelse Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har
været aktiv og deltagende i alle timerne samt lever op til
kompetencemålene. Dette vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i tilvalgsuddannelsen:
- Førstehjælp ved blødninger (1,5 timer)
Varenr.: TV1
Tema fra Bewise