For at gøre denne side og vores markedsføring mest relevant for dig anvender vi egne og tredjeparts-cookies til at lave statistikker, analysere besøg og huske dine foretrukne indstillinger. Ved at give dit samtykke tillader du, at vi anvender cookies, og at vi behandler personoplysninger, som indsamles via cookies. Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.
 
0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Tilvalg. Førstehjælp og forebyggelse til børn, 2,5 time

Tilvalg. Førstehjælp og forebyggelse til børn, 2,5 time
  • På lager 
  • Lev. 3-5 dage
  • Pris ved køb af 1 Stk,3.000,00  DKK
Uddannelsesplan for Førstehjælp og forebyggelse til børn:
Varighed: 2,5 timer (150 minutter)
Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og
sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.
Det centrale indhold på uddannelsen:
- Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
- Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
- Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og
forebyggelse af kvælning/strangulering.
- Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
Samlet tidsanvendelse: 150 minutter
Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos
deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med
basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” (tilpasset børn) og evt. andre
tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til funktionsuddannelsen vedr.
sammensætningen af de to uddannelser.
Afvikles denne tilvalgsuddannelse, Førstehjælp og forebyggelse til børn, som et selvstændigt
kursus, skal det afvikles på 3 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som
de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
Det anbefales, at denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp
ved hjertestop”.
Basal genoplivning og brug af hjertestarter er ikke en del af denne uddannelse.
Det anbefales at den forebyggende del, tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Komiteen
for Sundhedsoplysnings materiale.
Tilvalgsuddannelsesplan
Førstehjælp og forebyggelse
til børn
DFR uddannelsesplan: Førstehjælp og forebyggelse til børn | 3 af 13
Kvalitetskrav til Førstehjælp og forebyggelse til børn:
Område Beskrivelse:
Instruktør Registreret hos Dansk Førstehjælpsråd og har modtaget særlig information
om at uddannelsen skal gennemføres praktisk.
U/V materiel Udarbejdes jf. kompetencemålene af den enkelte instruktør eller leveres af
egen organisation.
Træningen og demonstration skal foregå på babydukker og juniordukker
el.lign.
Relevante materialer til forebyggelse.
Deltagermateriale Der skal udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager.
DFR anbefaler, at bogen/hæftet efterfølgende er deltagerens ejendom.
Førstehjælpsbogens/-hæftets indhold skal være dækkende i forhold til den
gennemførte førstehjælpsuddannelse og således omfatte uddannelsens
hoved- og delkompetencebeskrivelser.
Det udleverede materiale skal være udarbejdet efter Dansk
Førstehjælpsråds retningslinjer for udarbejdelse af førstehjælpsbøger.
De forebyggende råd tager udgangspunkt i Sundhedstyrelsens og Komiteen
For Sundhedsoplynings anbefalinger for børnesikkerhed.
Undervisningsform Der skal anvendes en praksisnær undervisningsform og et minimum af
teori. Når teori anvendes, skal den lægge direkte op til førstehjælpsfaglige
handlinger. Se kompetencemål i uddannelsesplanen.
Tid Uddannelsens varighed er altid på i alt 150 minutter. Undervejs kan der
indlægges korte 5-10 minutters pauser (klargøring til næste emne/øvelse
mm.), dog max én pause pr. time.
Det er ikke tilladt at afvikle uddannelsen på kortere tid.
Deltagerantal Der må maksimalt være 16 deltagere pr. registreret førstehjælpsinstruktør.
Bevisudstedelse Der genereres et elektronisk DFR-bevis, såfremt deltageren har været aktiv
og deltagende i alle timerne samt kan håndtere kompetencemålene. Dette
vurderes af instruktøren.
Der skal afkrydses i tilvalgsuddannelsen:
Førstehjælp og forebyggelse til børn (2,5 timer)
Varenr.: TV5
Tema fra Bewise